Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures


Wariant tytułu Journal of the IASS
Wydawca International Association for Shell and Spatial Structures (IASS)
ISSN 1028-365X
e-ISSN 1996-9015
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)


Publikacje w tym tytule: 1

Kawecki, Janusz; Masłowski, Ryszard
Tuning of mechanical vibration damper on tower-like structure as an important step of ensuring its efficiency
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Journal of the International Association for Shell and Spatial Structures
Data wydania: 2014
ISSN: 1028-365X
Lista MNiSW/MEiN: nie
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/