Annals of the Polish Chemical Society


Wydawca University of Silesia. Institute of Chemistry
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Rakoczy, Jan; Chmura, Mieczysław; Borowiec, Zdzisław
Laboratory system for the granulation of solid lubricant compositions
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society
Data wydania: 2005
Prociak, Alekasander; Czub, Piotr; Pielichowski, Jan
Rigid polyurethane foams modified with epoxide derivatives
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Annals of the Polish Chemical Society
Data wydania: 2004
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/