Archaeologica Hereditas


Wariant tytułu Archaeologica Hereditas : monographs of the Institute of Archaeology of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Archaeologica Hereditas : prace Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Archaeologica Hereditas / Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wydawca Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ISSN 2451-0521
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Forczek-Brataniec, Urszula; Luengo, Ana; Williams, Tony
Lessons from landscape, landscape archetypes
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Bogdanowska, Monika
Lecą żurawie, czyli portale społecznościowe w ochronie i ratowaniu krajobrazu kulturowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2014
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/