Konspekt


Wariant tytułu Konspekt : pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie
Konspekt : pismo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Wydawca Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ISSN 1509-6726
e-ISSN 1689-0809
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Kosętka, Kinga
Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Państwo, gospodarka, społeczeństwo
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Konspekt
Data wydania: 2005
ISSN: 1509-6726
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/