Journal de Mécanique Théorique et Appliquée


Wariant tytułu Journal of Theoretical and Applied Mechanics
Wydawca Gauthier-Villars
ISSN 0750-7240
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Zaborski, A. P.
Etude numérique du fluage et du retrait dans les arcs en béton armé
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal de Mécanique Théorique et Appliquée
Data wydania: 1986
ISSN: 0750-7240
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/