Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej


Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)

Podserie w tej serii:


Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Seria: Konferencje© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/