Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej


Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)

Podserie w tej serii:


Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Seria: Konferencje


Publikacje w tym tytule: 0

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/