Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Seria: Konferencje


Wariant tytułu Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Seria: Konferencje = Scientific Papers of the Institute of Civil Engineering of Wrocław Technical University. Conferences
Wydawca Politechnika Wrocławska. Instytut Inżynierii Lądowej
ISSN 0324-9735
Seria główna Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej


Publikacje w tym tytule: 14

Piechnik, Stefan; Zaborski, Adam
Analiza wpływu stanu naprężenia na kinetykę korozji betonu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Seria: Konferencje
Data wydania: 1987
ISSN: 0324-9735
Tomana, Andrzej
Problemy numeryczne optymalnego kształtowania prętowych układów drgających
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1981
Radwańska, Maria
Analiza numeryczna pokrytycznych odkształceń sprężysto-plastycznych powłok obrotowo-symetrycznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1981
Przybyło, Wacław; Karmowski, Wojciech
Diagnostyka semantyczna w systemie informatycznym do komputerowego wspomagania działań naukowo-technicznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1981
Liszka, T.; Cendrowicz, J.; Tworzydło, W.
Biblioteka programów FIDAMF analizy dwuwymiarowych zagadnień brzegowych mechaniki MRS przy dowolnych siatkach węzłów
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1981
Świszczowski, Stefan
Metoda elementów skończonych zastosowana do analizy ściskanych konstrukcji murowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1981
Wrana, Bogumił
System analizy konstrukcji metodą elementów skończonych dla małych komputerów
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1981
Młodzianowski, Adam
Numeryczna analiza elektrodynamiczna oddziaływań prądów zwarciowych na konstrukcje stacji rozdzielczych najwyższych napięć
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1981
Weinar, Ryszard; Przybyło, Wacław
Algorytm Choleskiego dla hipermacierzy dwupoziomowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1981
Stanuszek, Marek
Numeryczna analiza wiotkich powłok pneumatycznych dowolnego kształtu metodą elementów skończonych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1981
Liszka, Tadeusz
Ocena wzorów numerycznego całkowania o wyższej dokładności w zastosowaniu metody różnic skończonych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1981
Pieczara, Janina
Ścisłe elementy skończone do obliczania sprężystych powłok obrotowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1981
Pabisek, Ewa
Obliczanie obszarów neutralnych i przystosowania powłok obrotowo-symetrycznych dla zmian temperatury i ciśnienia
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1981
Wrana, Bogumił
Oprogramowanie narzędziowe dla komputerowej analizy dużych układów konstrukcyjnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1981
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/