Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering


Wariant tytułu Archives of Institute of Civil Engineering
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ISSN 1897-4007
Uwagi Instytucja sprawcza: Politechnika Poznańska. Instytut Inżynierii Lądowej
Lista MNiSW B (od 2012)
nie (od 2013)
B (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 1 (od 2012)
0 (od 2013)
4 (od 2015)
4 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 6

Furtak, Kazimierz
Ocena możliwości eksploatacyjnych sprężonego mostu drogowego po ponad czterdziestu latach użytkowania
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering
Data wydania: 2015
ISSN: 1897-4007
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 4
Furtak, Kazimierz
Ocena stanu technicznego żelbetowego mostu drogowego po 12 latach od wzmocnienia matami kompozytowymi
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering
Data wydania: 2014
ISSN: 1897-4007
Lista MNiSW: nie
Niemierko, Andrzej; Sołkowski, Juliusz
Wzmacnianie stref przejściowych na dojazdach do mostów kolejowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-4007
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 1
Furtak, Kazimierz
Przypadek wzmocnienia mostu przez zastosowanie zabiegów konstrukcyjnych i materiałowych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering
Data wydania: 2012
ISSN: 1897-4007
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 1
Dyduch, Krzysztof; Szydłowski, Rafał
Analiza przyczyn zniszczenia skrajnej strunobetonowej belki T27 w konstrukcji wiaduktu budowanej autostrady
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-4007
Furtak, Kazimierz
Wzmocnienie prefabrykowanych belek sprężonych wiaduktu drogowego uszkodzonych mechanicznie
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering
Data wydania: 2011
ISSN: 1897-4007
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/