Limnological Review


Wydawca Polish Limnological Society

De Gruyter
ISSN 1642-5952
e-ISSN 2300-7575
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2013)
12 (od 2015)
12 (od 2017)
20 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Dąbowski, Mieczysław; Węglarczyk, Stanisław
Cyclical nature of fluctuations in the levels of lakes of Northern Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Limnological Review
Data wydania: 2005
ISSN: 1642-5952
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/