Limnological Review


Wydawca Polish Limnological Society

De Gruyter
ISSN 1642-5952
e-ISSN 2300-7575
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
12 (od 2015)
40 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 12
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Dąbowski, Mieczysław; Węglarczyk, Stanisław
Cyclical nature of fluctuations in the levels of lakes of Northern Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Limnological Review
Data wydania: 2005
ISSN: 1642-5952
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/