Ceramika. Polski Biuletyn Ceramiczny


Wariant tytułu Ceramics. Polish Ceramic Bulletin
Wydawca Polskie Towarzystwo Ceramiczne

Komisja Nauk Ceramicznych O/PAN Kraków
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 2

Bąk, Wojciech; Kajtoch, Czesław; Starzyk, Franciszek
Dielektryczne własności obszaru przejściowego fazy paraelektrycznej w polikrystalicznym BaTi[1-x]Sn[x]O3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ceramika. Polski Biuletyn Ceramiczny
Data wydania: 2005
Dziurda, Włodzimierz; Gabła, Lubomir; Tuleta, Marek
Zastosowanie spektroskopii promieniowania indukowanego wiązką jonów do badania szkła w skali atomowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 1992
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/