Ceramika. Polski Biuletyn Ceramiczny


Wariant tytułu Ceramics. Polish Ceramic Bulletin
Wydawca Polskie Towarzystwo Ceramiczne

Komisja Nauk Ceramicznych O/PAN Kraków
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Bąk, Wojciech; Kajtoch, Czesław; Starzyk, Franciszek
Dielektryczne własności obszaru przejściowego fazy paraelektrycznej w polikrystalicznym BaTi[1-x]Sn[x]O3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ceramika. Polski Biuletyn Ceramiczny
Data wydania: 2005
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/