Pomosty : w kręgu nauki i biznesu


Wydawca Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania (Białystok)
ISSN 1643-0247
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Winskowski, Piotr
Krakowskim okiem. Uwagi na marginesie książki Rewitalizacja centrum Białegostoku jako problem XXI wieku, WSFiZ, Białystok 2004
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Pomosty : w kręgu nauki i biznesu
Data wydania: 2005
ISSN: 1643-0247
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/