Ingénieries : eau, agriculture, territoires


Wydawca Cemagref
Uwagi Instytucja sprawcza: Quae éditions (Francja)
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Bonelli, Stephane; Radzicki, Krzysztof; Szczęsny, Jerzy; Tourment, Remy ; Huguette, Felix,
L'auscultation des barrages en terre : une nécessité
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ingénieries : eau, agriculture, territoires
Data wydania: 2005
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/