Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Fizyka


Wydawca Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza
ISSN 2082-0488
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Mandowska, Ewa ; Czub, Piotr; Pielichowski, Jan
Wpływ stopnia usieciowania oraz zawartości chromoforu w kompozycji epoksydowej modyfikowanej 9-(2,3-epoksypropylo)karbazolem na właściwości fotoluminescencyjne
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji:
Data wydania: 2005
Gondek, Ewa; Sanetra, Jerzy; Danel, Andrzej; Wisła, Anna; Szlachcic, Paweł
Nowe luminofory w diodach elektroluminescencyjnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2005
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/