Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Fizyka


Wydawca Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza
ISSN 2082-0488
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Mandowska, Ewa ; Czub, Piotr; Pielichowski, Jan
Wpływ stopnia usieciowania oraz zawartości chromoforu w kompozycji epoksydowej modyfikowanej 9-(2,3-epoksypropylo)karbazolem na właściwości fotoluminescencyjne
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2005
Gondek, Ewa; Sanetra, Jerzy et al.
Nowe luminofory w diodach elektroluminescencyjnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Fizyka
Data wydania: 2005
ISSN: 2082-0488
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/