International Journal of Architectural Heritage : conservation, analysis, and restoration


Wariant tytułu International Journal of Architectural Heritage
Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1558-3058
e-ISSN 1558-3066
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
25 (od 2014)
20 (od 2015)
25 (od 2016)
25 (od 2017)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Kulig, Anna; Romaniak, Krystyna; Nessel, Michał
Reconstruction of the vault in the tower of St. Mary’s Church in Gdańsk in light of research on the geometry of vaults
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Architectural Heritage : conservation, analysis, and restoration
Data wydania: 2022
ISSN: 1558-3066
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 2.4
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Matysek, Piotr; Witkowski, Michał
Compressive tests of historical brick masonry – case study of the Archduke Rudolf Caserns buildings in Cracow
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Architectural Heritage : conservation, analysis, and restoration
Data wydania: 2021
ISSN: 1558-3066
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Matysek, Piotr; Witkowski, Michal
A comparative study on the compressive strength of bricks from different historical periods
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Architectural Heritage : conservation, analysis, and restoration
Data wydania: 2016
ISSN: 1558-3066
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.053
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Krajewski, Piotr; Hojdys, Łukasz
Experimental studies on buried barrel vaults
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Architectural Heritage : conservation, analysis, and restoration
Data wydania: 2015
ISSN: 1558-3058
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.025
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/