Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)

Podserie w tej serii:


Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe


Publikacje w tym tytule: 0

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/