Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej
ISSN 0373-8671
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej
Skrót Zesz. Nauk., Bud. Ląd.. / PGdań.


Publikacje w tym tytule: 13

Kozik, Renata; Zima, Krzysztof
Analiza inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez deweloperów
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
Data wydania: 2007
ISSN: 0373-8671
Leśniak, Agnieszka; Plebankiewicz, Edyta
Sposoby pozyskiwania wykonawców robót budowlanych przez inwestorów publicznych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
Data wydania: 2007
ISSN: 0373-8671
Radziszewska-Zielina, Elżbieta
Analiza sytuacji firm budowlanych w kontekście zamówień publicznych na roboty budowlane
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
Data wydania: 2007
ISSN: 0373-8671
Leśniak, Agnieszka
Partnering – sposób realizacji przedsięwzięć budowlanych
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
Data wydania: 2007
ISSN: 0373-8671
Radomski, Wojciech; Furtak, Kazimierz
O zagadnieniach mechaniki w rozwiązaniach materiałowych i konstrukcyjnych w mostownictwie
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
Data wydania: 2006
ISSN: 0373-8671
Szarata, Andrzej
Estymacja więźby ruchu metodą makrosymulacji z wykorzystaniem pomiarów przekrojowych na przykładzie Nowego Sącza
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
Data wydania: 2006
ISSN: 0373-8671
Dudek, Mariusz
Czas podróży jako miernik niezawodności sieci ulic
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
Data wydania: 2006
ISSN: 0373-8671
Posłajko, Mariusz
Analiza numeryczna nasypu drogowego projektowanego na terenie osuwiskowym w rejonie budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
Data wydania: 2006
ISSN: 0373-8671
Gaszyński, Jan; Gwóźdź-Lasoń, Monika
Analiza numeryczna wzmocnionego podłoża gruntowego pod nasypem drogowym
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
Data wydania: 2006
ISSN: 0373-8671
Zieliński, Piotr
Badania trwałości zmęczeniowej belek z betonu asfaltowego z geosyntetyczną warstwą pośrednią
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
Data wydania: 2006
ISSN: 0373-8671
Kledyński, Zbigniew; Nachlik, Elżbieta
Gospodarka wodna i budownictwo wodne – stan obecny i perspektywy
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
Data wydania: 2006
ISSN: 0373-8671
Gaca, Stanislaw; Kieć, Mariusz
Wpływ zagospodarowania otoczenia dróg na zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
Data wydania: 2006
ISSN: 0373-8671
Gwóźdź, Marian
Metody probabilistyczne w projektowaniu stalowych zbiorników walcowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
Data wydania: 2001
ISSN: 0373-8671
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/