Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie = Water–Environment–Rural Areas


Wariant tytułu Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie
Wydawca Wydawnictwo ITP
ISSN 1642-8145
Uwagi Instytucja sprawcza: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
10 (od 2015)
10 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 6

Młyńska, Anna; Chmielowski, Krzysztof; Młyński, Dariusz
Ocena pracy zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Trepczy w województwie podkarpackim
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie = Water–Environment–Rural Areas
Data wydania: 2017
ISSN: 1642-8145
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Baran-Gurgul, Katarzyna; Raczyński, Krzysztof
Dynamika występowania niżówek w rzekach górskich i wyżynnych na przykładzie Wisłoki i górnego Wieprza. Cz. 2. Zmienność wieloletnia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie = Water–Environment–Rural Areas
Data wydania: 2017
ISSN: 1642-8145
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Baran-Gurgul, Katarzyna; Raczyński, Krzysztof
Dynamika występowania niżówek w rzekach górskich i wyżynnych na przykładzie Wisłoki i Górnego Wieprza. Cz. 1. Sezonowość
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie = Water–Environment–Rural Areas
Data wydania: 2016
ISSN: 1642-8145
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Gądek, Wiesław
Typowy hydrogram przepływu do wyznaczania wezbrań hipotetycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie = Water–Environment–Rural Areas
Data wydania: 2015
ISSN: 1642-8145
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 10
Gądek, Wiesław; Środula, Arkadiusz
Ocena parametrów wezbrań hipotetycznych wyznaczonych metodą Reitza i Krepsa w zlewniach kontrolowanych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie = Water–Environment–Rural Areas
Data wydania: 2014
ISSN: 1642-8145
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
Łapuszek, Marta
Wpływ czynników antropogenicznych na równowagę koryt dopływów górnej Wisły
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie = Water–Environment–Rural Areas
Data wydania: 2013
ISSN: 1642-8145
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/