Cluster Computing


Wariant tytułu Cluster Computing : the journal of networks software tools and applications
Wydawca Springer
ISSN 1386-7857
e-ISSN 1573-7543
Impact Factor dla czasopisma 0.776 (od 2012)
0.949 (od 2013)
1.51 (od 2014)
1.514 (od 2015)
2.04 (od 2016)
1.601 (od 2017)
1.851 (od 2018)
3.458 (od 2019)
1.809 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
25 (od 2013)
30 (od 2015)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Valentini, Giorgio Luigi; Kolodziej, Joanna et al.
An overview of energy efficiency techniques in cluster computing systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cluster Computing
Data wydania: 2013
ISSN: 1386-7857
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 0.949
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bilal, Kashif; Khan, Samee U.; Madani, Sajjad A.; Hayat, Khizar; Khan, Majid I.; Min-Allah, Nasro; Kolodziej, Joanna; Wang, Lizhe; Zeadally, Sherali; Chen, Dan
A survey on Green communications using Adaptive Link Rate
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cluster Computing
Data wydania: 2013
ISSN: 1386-7857
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 0.949
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kołodziej, Joanna; Khan, Samee Ullah; Wang, Lizhe; Byrski, Aleksander; Min-Allah, Nasro; Madani, Sajjad Ahmad
Hierarchical genetic-based grid scheduling with energy optimization
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Cluster Computing
Data wydania: 2013
ISSN: 1386-7857
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 0.949
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/