Journal of the European Ceramic Society


Wydawca Elsevier
ISSN 0955-2219
e-ISSN 1873-619X
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 45 (od 2012)
50 (od 2013)
50 (od 2017)
140 (od 2019)
200 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 50
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Tyliszczak, Bożena; Gaca, Katarzyna Z.; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Dulian, Piotr
Mechanochemical synthesis and investigations of calcium titanate powders and their acrylic dispersions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of the European Ceramic Society
Data wydania: 2014
ISSN: 0955-2219
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 50
Impact Factor: 2.947
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/