Journal of Colloid and Interface Science


Wydawca Elsevier
ISSN 0021-9797
e-ISSN 1095-7103
Impact Factor dla czasopisma 3.172 (od 2012)
3.552 (od 2013)
3.368 (od 2014)
3.782 (od 2015)
4.233 (od 2016)
5.091 (od 2017)
6.361 (od 2018)
7.489 (od 2019)
8.128 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
30 (od 2017)
100 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1505 Chemical Engineering: Colloid and Surface Chemistry
2502 Materials Science: Biomaterials
2504 Materials Science: Electronic, Optical and Magnetic Materials
2508 Materials Science: Surfaces, Coatings and Films
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Długosz, Olga; Sochocka, Marta; Ochnik, Michał; Banach, Marcin
Metal and bimetallic nanoparticles: flow synthesis, bioactivity and toxicity
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Colloid and Interface Science
Data wydania: 2021
ISSN: 0021-9797
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 8.128
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Oćwieja, Magdalena; Matras-Postołek, Katarzyna; Maciejewska-Prończuk, Julia; Morga, Maria; Zbigniew, Adamczyk; Sovinska, Svitlana; Żaba, Adam; Gajewska, Marta; Król, Tomasz; Cupiał, Klaudia; Bredol, Michael
Formation and stability of manganese-doped ZnS quantum dot monolayers determined by QCM-D and streaming potential measurements
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Colloid and Interface Science
Data wydania: 2017
ISSN: 0021-9797
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 5.091
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gaca, Katarzyna Z.; Sefcik, Jan
Mechanism and kinetics of nanostructure evolution during early stages of resorcinol-formaldehyde polymerisation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Colloid and Interface Science
Data wydania: 2013
ISSN: 0021-9797
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 3.552
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/