Crystallography Reports


Wydawca Springer
ISSN 1063-7745
e-ISSN 1562-689X
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2015)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Łapczuk-Krygier, A.; Ponikiewski, Ł.; Jasiński, R.
The crystal structure of (1RS,4RS,5RS,6SR)-5-cyano-5-nitro- 6-phenyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Crystallography Reports
Data wydania: 2014
ISSN: 1063-7745
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.489
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/