Analele Universitatii din Oradea. Stiinte Economice


Wariant tytułu The Annals of the University of Oradea. Economic Sciences
Wydawca University of Oradea Publishing House
ISSN 1222-569X
e-ISSN 1582-5450
Uwagi Instytucja sprawcza: Universitatii din Bucuresti (Rumunia)
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Kuśnierz, Dominika
Selected economic and social problems of using geothermy in Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Analele Universitatii din Oradea. Stiinte Economice
Data wydania: 2003
ISSN: 1582-5450
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/