Corrosion & Materials : C&M


Wydawca Australasian Corrosion Association
ISSN 1326-1932
e-ISSN 1446-6848
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)


Publikacje w tym tytule: 1

Żurek, Z.; Rakoczy, J.; Homa, M.; Żmudzińska-Żurek, B.; Reszka, K.
Morphology and catalytic properties of Al2O3 oxide phases formed on FeCrAl steel surfaces during high temperature oxidation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Corrosion & Materials : C&M
Data wydania: 2005
ISSN: 1326-1932
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/