Ukrainian Mathematical Bulletin


Wydawca National Academy of Sciences of the Ukraine. Institute of Applied Mathematics and Mechanics
ISSN 1812-3309
e-ISSN 1813-1069
Uwagi Instytucja sprawcza: Natsional'na Akademiya Nauk Ukrainy. Instytut Prykladnoi Matematyky i Mekhaniky
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)