Journal of Urban Ethnology


Wydawca Wydawnictwo IAE PAN
ISSN 1429-0618
Lista MNiSW C (od 2013)
C (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 10 (od 2013)
10 (od 2017)
20 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Kuśnierz-Krupa, Dominika
Historiozoficzne refleksje z podróży Jana Matejki po miastach Galicji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Urban Ethnology
Data wydania: 2014
ISSN: 1429-0618
Lista MNiSW: C
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 10
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/