Journal of Urban Ethnology


Wydawca Wydawnictwo IAE PAN
ISSN 1429-0618
Lista MNiSW/MEiN C (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 10 (od 2013)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10


Publikacje w tym tytule: 1

Kuśnierz-Krupa, Dominika
Historiozoficzne refleksje z podróży Jana Matejki po miastach Galicji
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Urban Ethnology
Data wydania: 2014
ISSN: 1429-0618
Lista MNiSW/MEiN: C
Punktacja czasopisma: 10
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/