Composites Science and Technology


Wydawca Elsevier
ISSN 0266-3538
e-ISSN 1879-1050
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 50 (od 2012)
50 (od 2017)
140 (od 2019)
200 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 50
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander; Mikelis, Kirpluks; Ugis, Cabulis
Porous polyurethane composites based on bio-components
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Composites Science and Technology
Data wydania: 2013
ISSN: 0266-3538
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 50
Impact Factor: 3.633
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kuranska, Maria; Prociak, Aleksander
Porous polyurethane composites with natural fibres
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Composites Science and Technology
Data wydania: 2012
ISSN: 0266-3538
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 50
Impact Factor: 3.328
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/