Economics and Business Management


Wariant tytułu Ekonomika a Manažment Podniku = Economics and Business Management
Wydawca Vyskumny Ustav Stavebnej Informatiky (Słowacja)
ISSN 1336-4103
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Radziszewska-Zielina, ELżbieta; Gleń, Monika
Conducting SWOT analysis in the field of housing construction using prefabricates
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Economics and Business Management
Data wydania: 2013
ISSN: 1336-4103
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/