Monatshefte für Chemie = Chemical Monthly


Wariant tytułu Monatshefte für Chemie
Wydawca Springer
ISSN 0026-9247
e-ISSN 1434-4475
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2016)
25 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Klasyfikacja ASJC 1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 7

Mirosław, Barbara; Babyuk, Dmytro; Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Kącka-Zych, Agnieszka; Demchuk, Oleg M.; Jasiński, Radomir
Regiospecific formation of the nitromethyl-substituted 3-phenyl-4,5- dihydroisoxazole via [3 + 2] cycloaddition
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Monatshefte für Chemie = Chemical Monthly
Data wydania: 2018
ISSN: 1434-4475
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.501
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir; Kula, Karolina; Kącka, Agnieszka; Mirosław, Barbara
Unexpected course of reaction between (E)-2-aryl-1-cyano-1-nitroethenes and diazafluorene: why is there no 1,3-dipolar cycloaddition?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Monatshefte für Chemie = Chemical Monthly
Data wydania: 2017
ISSN: 1434-4475
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.285
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir
First example of stepwise, zwitterionic mechanism for bicyclo[2.2.1]hept-5-ene (norbornene) formation process catalyzed by the 1-butyl-3-methylimidazolium cations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Monatshefte für Chemie = Chemical Monthly
Data wydania: 2016
ISSN: 0026-9247
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.282
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir
Nitroacetylene as dipolarophile in [2 + 3] cycloaddition reactions with allenyl-type three-atom components: DFT computational study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Monatshefte für Chemie = Chemical Monthly
Data wydania: 2015
ISSN: 1434-4475
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.131
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir; Kwiatkowska, Magdalena; Sharnin, Valentin; Barański, Andrzej
Experimental and theoretical studies of Diels–Alder reaction between methyl (Z)-2-nitro-3-(4-nitrophenyl)-2-propenoate and cyclopentadiene
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Monatshefte für Chemie = Chemical Monthly
Data wydania: 2013
ISSN: 0026-9247
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.347
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir; Kwiatkowska, Magdalena; Barański, Andrzej
Kinetics of the [4+2] cycloaddition of cyclopentadiene with (E)-2-aryl-1-cyano-1-nitroethenes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Monatshefte für Chemie = Chemical Monthly
Data wydania: 2012
ISSN: 1434-4475
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.629
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kwiatkowska, Magdalena; Jasiński, Radomir; Mikulska, Maria; Barański, Andrzej
Secondary α-deuterium kinetic isotope effects in [2+4] cycloaddition of (E)-2-phenylnitroethene to cyclopentadiene
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Monatshefte für Chemie = Chemical Monthly
Data wydania: 2010
ISSN: 1434-4475
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/