Monatshefte für Chemie = Chemical Monthly


Wariant tytułu Monatshefte für Chemie
Wydawca Springer
ISSN 0026-9247
e-ISSN 1434-4475
Impact Factor dla czasopisma 1.629 (od 2012)
1.347 (od 2013)
1.222 (od 2014)
1.131 (od 2015)
1.282 (od 2016)
1.285 (od 2017)
1.501 (od 2018)
1.349 (od 2019)
1.451 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2016)
25 (od 2017)
40 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 7

Mirosław, Barbara; Babyuk, Dmytro; Łapczuk-Krygier, Agnieszka; Kącka-Zych, Agnieszka; Demchuk, Oleg M.; Jasiński, Radomir
Regiospecific formation of the nitromethyl-substituted 3-phenyl-4,5- dihydroisoxazole via [3 + 2] cycloaddition
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Monatshefte für Chemie = Chemical Monthly
Data wydania: 2018
ISSN: 1434-4475
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.501
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir; Kula, Karolina; Kącka, Agnieszka; Mirosław, Barbara
Unexpected course of reaction between (E)-2-aryl-1-cyano-1-nitroethenes and diazafluorene: why is there no 1,3-dipolar cycloaddition?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Monatshefte für Chemie = Chemical Monthly
Data wydania: 2017
ISSN: 1434-4475
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.285
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir
First example of stepwise, zwitterionic mechanism for bicyclo[2.2.1]hept-5-ene (norbornene) formation process catalyzed by the 1-butyl-3-methylimidazolium cations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Monatshefte für Chemie = Chemical Monthly
Data wydania: 2016
ISSN: 0026-9247
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.282
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir
Nitroacetylene as dipolarophile in [2 + 3] cycloaddition reactions with allenyl-type three-atom components: DFT computational study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Monatshefte für Chemie = Chemical Monthly
Data wydania: 2015
ISSN: 1434-4475
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.131
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir; Kwiatkowska, Magdalena; Sharnin, Valentin; Barański, Andrzej
Experimental and theoretical studies of Diels–Alder reaction between methyl (Z)-2-nitro-3-(4-nitrophenyl)-2-propenoate and cyclopentadiene
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Monatshefte für Chemie = Chemical Monthly
Data wydania: 2013
ISSN: 0026-9247
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.347
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir; Kwiatkowska, Magdalena; Barański, Andrzej
Kinetics of the [4+2] cycloaddition of cyclopentadiene with (E)-2-aryl-1-cyano-1-nitroethenes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Monatshefte für Chemie = Chemical Monthly
Data wydania: 2012
ISSN: 1434-4475
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Impact Factor: 1.629
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kwiatkowska, M.; Jasiński, R.; Mikulska, M.; Barański, A.
Secondary [alfa]-deuterium kinetic isotope effects in [2+4] cycloaddition of (E)-2-phenylnitroethene to cyclopentadiene
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Monatshefte für Chemie = Chemical Monthly
Data wydania: 2010
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/