Geologica Balcanica


Wydawca Bulgarian Academy of Science. Geological Institute
ISSN 0324-0894
Uwagi Instytucja sprawcza: Carpathian-Balkan Geological Association (CBGA)
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
20 (od 2023)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Tomecka-Suchon, S.; Golebiowski, T.
Using of GPR method for examination of post-glacial deposits in the alp of Ornak (the Tatra Mountains)
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: abstrakt
Seria/Czasopismo: Geologica Balcanica
Data wydania: 2010
ISSN: 0324-0894
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/