Górnictwo Odkrywkowe


Wydawca Poltegor-Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego (Wrocław)
ISSN 0043-2075
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7


Publikacje w tym tytule: 2

Gołębiowski, Tomisław; Ratajczak, Tadeusz; Rzepa, Grzegorz; Sala, Dariusz
Możliwości wykorzystania niektórych metod geofizycznych w poszukiwaniach i dokumentowaniu czwartorzędowych nagromadzeń rud żelaza
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Górnictwo Odkrywkowe
Data wydania: 2013
ISSN: 0043-2075
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 6
Impact Factor: 0
Ciesielski, Roman
Problemy diagnostyki skutków wstrząsów górniczych na budowle naziemne
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Górnictwo Odkrywkowe
Data wydania: 2004
ISSN: 0043-2075
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/