Przegląd Geologiczny


Wydawca Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ISSN 0033-2151
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2013)
12 (od 2015)
12 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 12
Klasyfikacja ASJC 1902 Earth and Planetary Sciences: Atmospheric Science
1907 Earth and Planetary Sciences: Geology
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 13

Bazarnik, Jakub; Barker, Abigail; Majka, Jarosław; Kośmińska, Karolina; Elvevold, Synnøve; Bazarnik, Mirosława
Wstępna charakterystyka geochemiczna amfibolitów i skał ultramaficznych terranu West Ny-Friesland, północny Spitsbergen
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Przegląd Geologiczny
Data wydania: 2021
ISSN: 0033-2151
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Olek, Bartłomiej Szepan
Przegląd wybranych rozwiązań teoretycznych jednoosiowej konsolidacji gruntów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Geologiczny
Data wydania: 2018
ISSN: 0033-2151
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Olek, Bartłomiej Szczepan; Woźniak, Henryk
Wyznaczanie parametrów pełzania w konstytutywnym modelowaniu gruntów spoistych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Geologiczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2151
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kasprzak, Adam; Popielski, Paweł; Radzicki, Krzysztof
Analiza możliwości detekcji niekontrolowanego dopływu wód gruntowych do głębokiego wykopu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Geologiczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2151
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Radzicki, Krzysztof; Popielski, Paweł; Dornstädter, Jürgen
Termomonitoring przecieków oraz procesów erozyjnych w analizie konstrukcji wykopów i budowli piętrzących
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Geologiczny
Data wydania: 2017
ISSN: 0033-2151
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gwóźdź, Rafał
Charakterystyka osadów facji powodziowej współcześnie deponowanych w dolinie rzeki Dunajec i w Jeziorze Rożnowskim (południowa Polska)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Geologiczny
Data wydania: 2016
ISSN: 0033-2151
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Obyrn, Kajetan d'; Rajchel, Lucyna
Balneoterapeutyczne wykorzystanie solanek w uzdrowisku Kopalnia Soli "Wieliczka"
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Przegląd Geologiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2151
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gaszyńska-Freiwald, Grażyna
Wpływ wilgotności początkowej na zdolność pęcznienia gruntów ilastych fliszu karpackiego
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Przegląd Geologiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2151
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Pasierb, Bernadetta; Nawrocki, Wiesław
Rozpoznanie budowy geologicznej podłoża obiektu ARENA w Krakowie-Czyżynach metodami geofizycznymi pod kątem występowania gruntów organicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Geologiczny
Data wydania: 2015
ISSN: 0033-2151
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 12
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kaczmarczyk, Robert; Olek, Bartłomiej; Stanisz, Jacek; Woźniak, Henryk; Pilecki, Zenon
Wpływ gruntów nasypowych na powstanie i rozwój osuwiska
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Geologiczny
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2151
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Olek, Bartłomiej; Woźniak, Henryk; Stanisz, Jacek
Metody statystyczne stosowane do wyznaczania parametrów geotechnicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Geologiczny
Data wydania: 2014
ISSN: 0033-2151
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Gaszyński, Jan; Zawisza, Eugeniusz
Przebieg procesu konsolidacji podłoża ze szlamów poflotacyjnych przy zmiennej przepuszczalności
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Geologiczny
Data wydania: 2005
ISSN: 0033-2151
Gołębiowski, Tomisław
Wprowadzenie do metodyki interpretacji badań georadarowych przy użyciu procedury modelowania numerycznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Geologiczny
Data wydania: 2004
ISSN: 0033-2151
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/