International Journal of Computer Technology and Applications : IJCTA


Wydawca IJCTA
ISSN 2229-6093
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
nie (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2013)
0 (od 2015)
7 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 7
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Suchenia, Anna; Ligęza, Antoni
Event anomalies in modeling with BPMN
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Computer Technology and Applications : IJCTA
Data wydania: 2015
ISSN: 2229-6093
Lista MNiSW/MEiN: nie
Dorota, Dariusz
Scheduling tasks in embedded systems based on NoC architecture
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Computer Technology and Applications : IJCTA
Data wydania: 2014
ISSN: 2229-6093
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/