Chemistry & Biodiversity


Wydawca Wiley
ISSN 1612-1872
e-ISSN 1612-1880
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2015)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Skrzypczak-Pietraszek, Ewa; Pietraszek, Jacek
Seasonal changes of flavonoid content in Melittis melissophyllum L. (Lamiaceae)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemistry & Biodiversity
Data wydania: 2014
ISSN: 1612-1880
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 2.081
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/