Chemical Engineering Research and Design


Wydawca Elsevier
ISSN 0263-8762
e-ISSN 1744-3563
Impact Factor dla czasopisma 1.927 (od 2012)
2.281 (od 2013)
2.348 (od 2014)
2.525 (od 2015)
2.538 (od 2016)
2.795 (od 2017)
3.073 (od 2018)
3.35 (od 2019)
3.739 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
30 (od 2017)
140 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1600 Chemistry: General Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 14

Bizon, Katarzyna; Tabiś, Bolesław
Problems in volumetric flow rate and liquid level control of a continuous stirred tank bioreactor with structured and unstructured kinetics
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Research and Design
Data wydania: 2021
ISSN: 0263-8762
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 3.739
Skoneczny, Szymon; Cioch-Skoneczny, Monika
Dynamical simulation of a continuous stirred tank bioreactor with the use of cellular automata for the biofilm description
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Research and Design
Data wydania: 2021
ISSN: 0263-8762
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 3.739
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Skoneczny, Szymon; Cioch-Skoneczny, Monika
Determination of steady-states of a bubble column bioreactor with biofilm for aerobic processes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Research and Design
Data wydania: 2021
ISSN: 0263-8762
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 3.739
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bizon, Katarzyna; Continillo, Gaetano
Efficient optimization of a multifunctional catalytic fixed-bed reactor via reduced-order modeling approach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Research and Design
Data wydania: 2021
ISSN: 0263-8762
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 3.739
Skoneczny, Szymon; Tabiś, Bolesław
An efficient start-up strategy of a continuous stirred tank bioreactor with biofilm
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Research and Design
Data wydania: 2019
ISSN: 0263-8762
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 140
Impact Factor: 3.35
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Styszko, Katarzyna; Kupiec, Krzysztof
The rate of biocide leaching from porous renders
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Research and Design
Data wydania: 2018
ISSN: 0263-8762
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 3.073
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Skoneczny, Szymon; Cioch-Skoneczny, Monika
Mathematical modelling and approximate solutions for microbiological processes in biofilm through homotopy-based methods
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Research and Design
Data wydania: 2018
ISSN: 0263-8762
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 3.073
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Skoneczny, Szymon; Cioch, Monika
Determination of steady-states in a tubular biofilm bioreactor with axial dispersion
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Research and Design
Data wydania: 2018
ISSN: 0263-8762
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 3.073
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Prończuk, Mateusz; Bizon, Katarzyna; Grzywacz, Robert
Experimental investigations of hydrodynamic characteristics of a hybrid fluidized bed airlift reactor with external liquid circulation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Research and Design
Data wydania: 2017
ISSN: 0263-8762
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 2.795
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bizon, Katarzyna; Tabiś, Bolesław
Dynamics of an isothermal catalyst pellet with simultaneous chemical reaction and adsorption
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Research and Design
Data wydania: 2016
ISSN: 0263-8762
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 2.538
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Stryjewski, Wojciech S.; Tabiś, Bolesław; Boroń, Dominika
Dynamic behaviour of stirred tank bioreactors based on structured and unstructured kinetic models. A comparative study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Research and Design
Data wydania: 2015
ISSN: 0263-8762
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 2.525
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Matras, Zbigniew; Kopiczak, Bartosz
Intensification of drag reduction effect by simultaneous addition of surfactant and high molecular polymer into the solvent
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Research and Design
Data wydania: 2015
ISSN: 0263-8762
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 2.525
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Banach, Marcin; Gorazda, Katarzyna; Pulit, Jolanta
Two-stage method of obtaining high bulk density sodium tripolyphosphate: Design and mechanism of process
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Research and Design
Data wydania: 2014
ISSN: 0263-8762
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 2.348
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Tal-Figiel, B.
The formation of stable W/O, O/W, W/O/W cosmetic emulsions in an ultrasonic field
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Engineering Research and Design
Data wydania: 2007
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/