Chemical Communications


Wydawca Royal Society of Chemistry
ISSN 1359-7345
e-ISSN 1364-548X
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
40 (od 2017)
200 (od 2019)
200 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Kasprzyk, Wiktor; Bednarz, Szczepan; Bogdał, Dariusz
Luminescence phenomena of biodegradable photoluminescent poly(diol citrates)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Communications
Data wydania: 2013
ISSN: 1359-7345
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 6.718
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Michorczyk, Piotr; Ogonowski, Jan
In situ UV-Vis DRS evidence of Cr2+ species oxidation by CO2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Communications
Data wydania: 2012
ISSN: 1364-548X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 6.378
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/