Journal of Computational and Theoretical Nanoscience


Wydawca American Scientific Publishers
ISSN 1546-1955
e-ISSN 1546-1963
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
15 (od 2013)
20 (od 2014)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Pulit-Prociak, Jolanta; Banach, Marcin
The use of plant materials in the process of obtaining silver and gold nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Computational and Theoretical Nanoscience
Data wydania: 2016
ISSN: 1546-1963
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pulit, Jolanta; Banach, Marcin; Kowalski, Zygmunt
Chemical reduction as the main method for obtaining nanosilver
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Computational and Theoretical Nanoscience
Data wydania: 2013
ISSN: 1546-1955
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 1.032
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/