Chemical Papers


Wydawca Springer
ISSN 0366-6352
e-ISSN 1336-9075
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Długosz, Olga; Chwastowski, Jarosław; Banach, Marcin
Hawthorn berries extract for the green synthesis of copper and silver nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Papers
Data wydania: 2020
ISSN: 1336-9075
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 2.097
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Talaga, Jan; Wójtowicz, Ryszard
Experimental investigations of liquid flow in pipe with flat internal baffles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Papers
Data wydania: 2016
ISSN: 1336-9075
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.258
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Galica, Mateusz; Kasprzyk, Wiktor; Bednarz, Szczepan; Bogdał, Dariusz
Microwave-assisted oxidation of alcohols by hydrogen peroxide catalysed by tetrabutylammonium decatungstate
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Chemical Papers
Data wydania: 2013
ISSN: 0366-6352
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.193
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/