Journal of Medicinal Chemistry


Wydawca American Chemical Society (ACS)
ISSN 0022-2623
e-ISSN 1520-4804
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 45 (od 2012)
45 (od 2017)
200 (od 2019)
200 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 45
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Kołaczkowski, Marcin; Mitka, Katarzyna; Jaśkowska, Jolanta; Kowalski, Piotr et al.
Novel arylsulfonamide derivatives with 5‑HT6/5-HT7 receptor antagonism targeting behavioral and psychological symptoms of dementia
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Medicinal Chemistry
Data wydania: 2014
ISSN: 0022-2623
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 45
Impact Factor: 5.447
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/