Archiv der Pharmazie


Wariant tytułu Archiv der Pharmazie : chemistry in life sciences
Wydawca Wiley
ISSN 0365-6233
e-ISSN 1521-4184
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
20 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Klasyfikacja ASJC 3002 Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics: Drug Discovery
3003 Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics: Pharmaceutical Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Kowalski, Piotr; Śliwa, Paweł; Satała, Grzegorz; Kurczab, Rafał; Bartos, Ilona ; Zuchowicz, Karol
The effect of carboxamide/sulfonamide replacement in arylpiperazinylalkyl derivatives on activity to serotonin and dopamine receptors
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiv der Pharmazie
Data wydania: 2017
ISSN: 1521-4184
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 2.288
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kowalski, Piotr; Mitka, Katarzyna; Jaśkowska, Jolanta; Duszyńska, Beata; Bojarski, Andrzej J.
New arylpiperazines with flexible versus partly constrained linker as serotonin 5-HT1A/5-HT7 receptor ligands
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiv der Pharmazie
Data wydania: 2013
ISSN: 0365-6233
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.396
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kowalski, Piotr; Jaśkowska, Jolanta
An efficient synthesis of aripiprazole, buspirone and NAN-190 by the reductive alkylation of amines procedure
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiv der Pharmazie
Data wydania: 2012
ISSN: 1521-4184
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.54
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/