International Journal of Climatology


Wydawca Wiley
ISSN 0899-8418
e-ISSN 1097-0088
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
35 (od 2013)
35 (od 2017)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Klasyfikacja ASJC 1902 Earth and Planetary Sciences: Atmospheric Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Bartoszek, Krzysztof; Matuszko, Dorota; Węglarczyk, Stanisław
Trends in sunshine duration in Poland (1971–2018)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Climatology
Data wydania: 2021
ISSN: 1097-0088
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 3.651
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Matuszko, Dorota; Bartoszek, Krzysztof; Soroka, Jakub; Węglarczyk, Stanisław
Sunshine duration in Poland from ground- and satellite-based data
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Climatology
Data wydania: 2020
ISSN: 1097-0088
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 4.069
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Matuszko, Dorota; Węglarczyk, Stanisław
Long-term variability of the cloud amount and cloud genera and their relationship with circulation (Kraków, Poland)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Climatology
Data wydania: 2018
ISSN: 1097-0088
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 3.601
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Matuszko, Dorota; Węglarczyk, Stanisław
Relationship between sunshine duration and air temperature and contemporary global warming
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Climatology
Data wydania: 2015
ISSN: 0899-8418
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 3.609
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Matuszko, Dorota; Węglarczyk, Stanislaw
Effect of cloudiness on long-term variability in air temperature in Krakow
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Climatology
Data wydania: 2014
ISSN: 0899-8418
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 3.157
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/