Food Chemistry


Wydawca Elsevier
ISSN 0308-8146
e-ISSN 1873-7072
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 45 (od 2012)
40 (od 2013)
40 (od 2017)
200 (od 2019)
200 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Kumorkiewicz-Jamro, Agnieszka; Górska, Renata; Krok-Borkowicz, Małgorzata; Reczyńska-Kolman, Katarzyna; Mielczarek, Przemysław; Popenda, Łukasz; Spórna-Kucab, Aneta; Tekieli, Anna; Pamuła, Elżbieta; Wybraniec, Sławomir
Betalains isolated from underexploited wild plant Atriplex hortensis var. rubra exert antioxidant and cardioprotective activity against H9c2 cells
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Food Chemistry
Data wydania: 2023
ISSN: 0308-8146
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 8.8
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nemzer, Boris; Pietrzkowski, Zbigniew; Spórna, Aneta; Stalica, Paweł; Thresher, Wayne; Michałowski, Tadeusz; Wybraniec, Sławomir
Betalainic and nutritional profiles of pigment-enriched red beet root (Beta vulgaris L.) dried extracts
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Food Chemistry
Data wydania: 2011
ISSN: 1873-7072
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/