Carbohydrate Research


Wydawca Elsevier
ISSN 0008-6215
e-ISSN 1873-426X
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Sikorski, Artur; Tuwalska, Dorota; Matjasik, Beata; Liberek, Beata
Methyl 6-deoxy-6-iodo-α-D-glucopyranoside: crystal structure and high-resolution NMR spectroscopy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Carbohydrate Research
Data wydania: 2009
ISSN: 0008-6215
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Tuwalska, Dorota; Sienkiewicz, Joanna; Liberek, Beata
Synthesis and conformational analysis of methyl 3-amino-2,3-dideoxyhexopyranosiduronic acids, new sugar amino acids, and their diglycotides
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Carbohydrate Research
Data wydania: 2008
ISSN: 0008-6215
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Tuwalska, Dorota; Sikorski, Artur; Liberek, Beata
Synthesis and geometry of methyl (methyl 4-O-acetyl-3-azido-2,3-dideoxy-α/β-d-arabino- and -α/β-d-ribo-hexopyranosid)uronates
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Carbohydrate Research
Data wydania: 2008
ISSN: 0008-6215
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Liberek, Beata; Tuwalska, Dorota; Konitz, Antoni; Sikorski, Artur
X-ray diffraction and high-resolution NMR spectroscopy of methyl 3,4-di-O-acetyl-1,5-anhydro-2-deoxy-D-arabino-hex-1-enopyranuronate
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Carbohydrate Research
Data wydania: 2007
ISSN: 0008-6215
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Liberek, Beata; Tuwalska, Dorota; Santos-Zounon, Iwona do; Konitz, Antoni; Sikorski, Artur; Smiatacz, Zygfryd
Conformations of methyl 2,5-di-O-acetyl-ß-D-glucofuranosidurono-6,3-lactone and 1,2,5-tri-O-acetyl-ß-D-glucofuranurono-6,3-lactone in the crystal structure and in solution
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Carbohydrate Research
Data wydania: 2006
ISSN: 0008-6215
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/