Green Chemistry


Wydawca Royal Society of Chemistry
ISSN 1463-9262
e-ISSN 1463-9270
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
45 (od 2016)
45 (od 2017)
200 (od 2019)
200 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 45
Klasyfikacja ASJC 2304 Environmental Science: Environmental Chemistry
2310 Environmental Science: Pollution
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Haraźna, Katarzyna; Walas, Karolina; Urbańska, Patrycja; Witko, Tomasz; Snoch, Wojciech; Siemek, Agnieszka; Jachimska, Barbara; Krzan, Marcel; Napruszewska, Bogna D.; Witko, Małgorzata; Bednarz, Szczepan; Guzik, Maciej
Polyhydroxyalkanoate-derived hydrogen-bond donors for the synthesis of new deep eutectic solvents
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Green Chemistry
Data wydania: 2019
ISSN: 1463-9270
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 200
Impact Factor: 9.48
Katryniok, Benjamin; Kimura, Hiroshi; Skrzyńska, Elżbieta; Girardon, Jean-Sébastien; Fongarland, Pascal; Capron, Mickaël; Ducoulombier, Rémy; Mimura, Naoki; Paul, Sébastien; Dumeignil, Franck
Selective catalytic oxidation of glycerol: perspectives for high value chemicals
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Green Chemistry
Data wydania: 2011
ISSN: 1463-9262
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bogdał, Dariusz; Matras, Katarzyna
Polymer chemistry under the action of microwave irradiation
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2006
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/