Catalysis Communications


Wydawca Elsevier
ISSN 1566-7367
e-ISSN 1873-3905
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
30 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Sobuś, Natalia; Król, Magdalena; Piotrowski, Marcin; Michorczyk, Barbara; Czekaj, Izabela; Kornaus, Kamil; Trenczek-Zając, Anita; Komarek, Sebastian
Conversion of dihydroxyacetone to carboxylic acids on pretreated clinoptilolite modified with iron, copper, and cobalt
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysis Communications
Data wydania: 2022
ISSN: 1566-7367
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.7
Scotti, Nicola; Ravasio, Nicoletta; Psaro, Rinaldo; Evangelisti, Claudio; Dworakowska, Sylwia; Bogdal, Dariusz; Zaccheria, Federica
Copper mediated epoxidation of high oleic natural oils with a cumene–O2 system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysis Communications
Data wydania: 2015
ISSN: 1873-3905
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 3.389
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Michorczyk, Piotr; Kuśtrowski, Piotr; Kolak, Agnieszka; Zimowska, Małgorzata
Ordered mesoporous Ga2O3 and Ga2O3-Al2O3 prepared by nanocasting as effective catalysts for propane dehydrogenation in the presence of CO2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysis Communications
Data wydania: 2013
ISSN: 1566-7367
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 3.32
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ogonowski, Jan; Skrzyńska, Elżbieta
Carbon dioxide in the dehydrogenation of isobutane over VMgOx
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Catalysis Communications
Data wydania: 2009
ISSN: 1566-7367
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/