Nonlinear Phenomena in Complex Systems


Wariant tytułu Nonlinear Phenomena in Complex Systems : an interdisciplinary journal
Wydawca "Education and Upbringing" Publishing
ISSN 1561-4085
e-ISSN 1817-2458
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)


Publikacje w tym tytule: 1

Sacha, Krzysztof; Gębarowski, Robert; Zakrzewski, Jakub
Classical thresholds for H atom ionization by circularly polarized microwave fields
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nonlinear Phenomena in Complex Systems
Data wydania: 1999
ISSN: 1561-4085
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/