The Chemical Educator : TCE


Wydawca The Chemical Educator
e-ISSN 1430-4171
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Michałowski, Tadeusz; Asuero, Agustin Garcia; Ponikvar-Svet, Maja; Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Maria; Wybraniec, Sławomir
Some examples of redox back titrations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: The Chemical Educator : TCE
Data wydania: 2014
ISSN: 1430-4171
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 0
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/