Nutrition and Dietary Supplements


Wariant tytułu Nutrition & Dietary Supplements
Wydawca Dove Medical Press
ISSN 1179-1489
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pietrzkowski, Zbigniew; Argumedo, Ruby; Shu, Cynthia; Nemzer, Boris; Wybraniec, Slawomir; Reyes-Izquierdo, Tania
Betalain-rich red beet concentrate improves reduced knee discomfort and joint function: a double blind, placebo-controlled pilot clinical study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nutrition and Dietary Supplements
Data wydania: 2014
ISSN: 1179-1489
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 0
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/