Journal of Visual Communication and Image Representation


Wydawca Elsevier
ISSN 1047-3203
e-ISSN 1095-9076
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
30 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Bereta, Michał; Pedrycz, Witold; Reformat, Marek
Local descriptors and similarity measures for frontal face recognition: a comparative analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Visual Communication and Image Representation
Data wydania: 2013
ISSN: 1047-3203
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 1.361
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/