Hydrology Research


Wydawca IWA Publishing
ISSN 1998-9563
e-ISSN 2224-7955
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
25 (od 2013)
30 (od 2014)
25 (od 2015)
30 (od 2016)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Urbaniak, Magdalena; Kiedrzyńska, Edyta; Kiedrzyński, Marcin; Mendera, Michał; Grochowalski, Adam
The impact of point sources of pollution on the transport of micropollutants along the river continuum
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hydrology Research
Data wydania: 2014
ISSN: 2224-7955
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 1.555
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Strupczewski, Witold G.; Kochanek, Krzysztof; Markiewicz, Iwona; Bogdanowicz, Ewa; Węglarczyk, Stanisław; Singh, Vijay P.
On the tails of distributions of annual peak flow
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hydrology Research
Data wydania: 2011
ISSN: 1998-9563
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/