Journal of Sandwich Structures and Materials


Wydawca SAGE Publications
ISSN 1099-6362
e-ISSN 1530-7972
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2013)
35 (od 2016)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Sachse, Sophia; Poruri, Manohar; Michalowski, Sławomir; Pielichowski, Krzysztof; Njuguna, James
Effect of nanofillers on low energy impact performance of sandwich structures with nanoreinforced polyurethane foam cores
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Sandwich Structures and Materials
Data wydania: 2014
ISSN: 1099-6362
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.235
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/